New Ideas
Jakšto g. 9, Vilnius
tomas@newideas.lt / karolina@newideas.lt
+370 644 92212
Direktorius Tomas Rimkus
www.newideas.lt
Viešoji įstaiga „NEW IDEAS“ – pelno nesiekianti organizacija. Įstaigos misija – padėti idėjų nestokojantiems asmenims ir organizacijoms šiuolaikinėje aplinkoje priimti inovatyvius bei teisingus sprendimus ir juos įgyvendinti.

Viešoji įstaiga „NEW IDEAS“, bendradarbiaudama su mokslo institucijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdo švietėjišką veiklą, organizuojant mokymus jaunimui verslumo, tolerancijos ugdymo, sveikos gyvensenos skatinimo srityse.

Vystomojo bendradarbiavimo srityje 2013 m. buvo įgyvendintas projektas „Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regiono sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje“, finansuotas LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Šio projekto tikslas – sustiprinti Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų vystymąsi pasinaudojant Lietuvos sveikatos apsaugos reformos patirtimi.
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!