Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Laisvės g. 16-21, LT-68306 Marijampolė
info@vvpi.lt
+370 6439 8771
Director Vladas Polevičius
http://www.vvpi.lt
Visuomenės ir verslo plėtros institutas siekia užtikrinti gyventojų, bendruomeninių organizacijų ir smulkiųjų verslų plėtrą bei švietimą, taip pagerinant jų galimybes augti, kurti inovatyvias paslaugas ir produktus bei didinti bendruomenių socialinę integraciją, stiprinant ryšius tarp vietos gyventojų, verslo ir valdžios.

Mūsų pagrindinės veiklos kryptys yra verslumas, savanorystė, integracija bei pilietiškumas. Organizuodami įvairias veiklas bei iniciatyvas pagal šias kryptis mes siekiame visuomenei aktualių pokyčių.
Back to Members list
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!