Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas | VBirNVO 4.0
Project is currently on going
Tikslas - stiprinti Vystomojo bendradarbiavimo platformos ir jos organizacijų narių tinklaveiką, vadybinius ir tematinius gebėjimus, siekiant atstovauti VB ir humanitarinio veiksmo srityje dirbančias NVO nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje; daryti įtaką sprendimų priėmimui ir politikos formavimui; užtikrinti tęstinį visuomenės informavimą apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos politiką.
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!