Library
Įvairovei atvira mokykla: kodėl ir kaip siekti kultūrų dialogo
Category:Sustainable development goals
Publication type:Readings
Target group:Kids
Download file
1396099687_leidinys_ivairovei_atvira_mokykla.pdf
Leidinys skirtas tiems, kuriems rūpi tarpkultūrinis atvirumas, diskriminacijos prevencija, trečiųjų šalių piliečių integracijos klausimai. Nagrinėjamos temos: pirmuosiuose skyriuose aptariami globalizacijos ir migracijos procesai, jų nulemti iššūkiai šiuolaikinei visuomenei, kultūros sampratos kompleksiškumas, o paskutiniuose pateikiamos tarpkultūrinio pažinimo gairės ir konkretūs patarimai užsiėmimams.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!