Library
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Category:Sustainable development goals
Publication type:Readings
Target group:Kids
https://www.youtube.com/watch?v=beXyF_N-c8o
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!