Library
Tarpkultūrinis mokymasis “T-kit Nr.4”
Category:Sustainable development goals
Publication type:Readings
Target group:Kids
Download file
1397464909_t_kit_1396103601_tarpkulturinis_mokymasis.pdf
Šiame leidinyje sukaupta europinė jaunimo neformalaus ugdymo patirtis, kuria galės pasinaudoti ir mokytojai, dirbantys formalioje švietimo sistemoje, ir žmonės, dirbantys su jaunimu bet kokioje kitoje srityje. Ši mokymų medžiaga padės tiek formaliems, tiek neformaliems ugdytojams ieškoti atsakymų kaip dirbti su etnine įvairove, ugdys kritinį mąstymą ir išplės metodinį išmanymą.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!