Library
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Category:Environmental protection and sustainable development
Publication type:Readings
Target group:Kids
Download file
1396104646_jt_publikacija.pdf
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!