Library
Video: Pasaulyje nėra kitokių - tautinės mažumos
Category:Intercultural education
Publication type:Readings
Target group:Youth
https://www.youtube.com/watch?v=qYxAUu3-jnY
Užsieniečiai Lietuvoje dažnai susiduria su nenoriu vietinių gyventojų bendravimu, tačiau jaunesnioji karta yra tolerantiškesnė.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!