Library
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Afganistanas
Category:Development aid in Lithuania
Publication type:Readings
Target group:Youth
Download file
143469647476_pasaulio_dienovydziai_0725_0.mp3
Goro provincijoje Afganistane Lietuvos archeologai ieškojo archeologijos objektų ir juos registravo. Ankstesnių projektų metu taip pat buvo siekiama surasti archeologijos paveldo Goro provincijoje, vietine kalba sudarytas paveldo registras, surengti paminklosauginiai kursai. Lietuva - vienintelė valstybė, skyrusi lėšų Afganistano kultūros plėtrai.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!