Library
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Moldova
Category:Development aid in Lithuania
Publication type:Readings
Target group:Youth
Download file
143469735136_pasaulio_dienovydziai_0926_0.mp3
Moldova ir Lietuva aktyviai įgyvendina įvairius vystomojo bendradarbiavimo projektus - žemės ūkio, savivaldos, demokratijos sklaidos. Moldovai aktualiausios sritys yra susiję su eurointegracija.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!