Library
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: moterys ir mergaitės
Category:Integration of global education into the general curriculum
Publication type:Readings
Target group:Youth
Download file
143799757428_moterys_ir_mergaites_0.pdf
Pamokų planas, skirtas nagrinėti lyčių lygybės problematiką vystomojo bendradarbiavimo kontekste.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!