Library
Lietuvos DVT 10 ataskaita
Category:Sustainable development goals
Publication type:Readings
Target group:Kids
Download file
10DVT ataskaita Lietuvoje. pdf.pdf
Ataskaitoje apžvelgiamas didėjančios nelygybės poveikis žmonėms ir planetai. Jame aprašoma įvairių nelygybės formų realybė tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Jį sudaro 15 nacionalinių ataskaitų ir 11 teminių ataskaitų, kuriose nagrinėjami pagrindiniai nelygybės aspektai, įskaitant lytį, amžių, negalią, etninę kilmę ir benamystę.

Ataskaitą parengė „Make Europe Sustainable for All“, Europinis projektas, kuris skatina JT darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą, bendradarbiaujant su SDG Watch Europe - tarpsektoriniu pilietinės visuomenės aljansu, kurį sudaro daugiau kaip 100 organizacijų, pasisakančių už DVT įgyvendinimą.

DVT yra pasaulio krizės valdymo planas, kuriuo siekiama panaikinti skurdą ir apsaugoti planetą. Kova su nelygybe yra vienas iš 17 tikslų, kuriuos pasirašė visos ES valstybės, įsipareigodamos juos įgyvendinti iki 2030. Tikslų veikimas yra efektyvus tik tuomet, kuomet pastangos yra matomos kiekviename iš tikslų, valstybės stengiasi įgyvendinti juos visus, neišskirdamos tam tikrų tikslų, kaip prioritetinių valstybės sričių. Šiuo atveju vis dar didelė nelygybė valstybėse, smarkiai lėtina visų DVT įgyvendinimą.

Lietuvos DVT 10 ataskaita yra suskirstytas į kelis tematinius skyrius:
- Lyčių lygybė
- Visuomenės požiūris į atskiras socialines grupes
- Migracija
- Vystomasis bendradarbiavimas
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!