Library
Leidinys ,,Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika: 14 pažangos metų?”
Category:Sustainable development goals
Publication type:Readings
Target group:Adults
Download file
Lietuvos_VB_politika_0.pdf
Vystomasis bendradarbiavimas – tai visas šias sritis apimanti šalies užsienio politika, apibūdinanti bendradarbiavimą tarp paramą teikiančių valstybių donorių ir besivystančių paramos gavėjų, kuria remiamas ilgalaikis ir darnus pastarųjų vystymasis, skurdo mažinimas ir jų integracija į pasaulio ekonomiką.

Kodėl Lietuva vykdo vystomojo bendradarbiavimo politiką ir kas lemia kasmetinį šiai politikos sričiai skiriamų lėšų augimą, nepaisant riboto visuomenės palaikymo? Kokių tikslų siekiama įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo politiką? Į šiuos ir kitus klausimus atsakoma šiame leidinyje, kurio tikslas yra apibendrinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos pokyčius nuo 2003 m. iki 2017 m., identifikuoti pokyčius sąlygojusius faktorius ir veikėjus, išanalizuoti jų poveikį vystomojo bendradarbiavimo politikai ir ypač teikiamos paramos prioritetams.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!