Library
ŽMONĖS IŠ LIETUVOS – PASAULIUI: JUNGTINIŲ TAUTŲ DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI IR VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS
Category:Sustainable development goals
Publication type:Readings
Target group:Kids
Download file
VB istorijos 2019_0.pdf
Jūsų matote pirmąjį leidinį, iš darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo perspektyvos pristatantį globalius Lietuvos žmones pasaulyje. Tarsi nedidukė XXI a. antrojo dešimtmečio enciklopedija, kupina įvairiausių patirčių, įkvepiančių minčių bei nuostabių pasiekimų, o svarbiausia – parodanti, kad tarp mūsų yra tokių, kurie ne tik aiškiai suvokia būtinybę spręsti globalinius ir tarpusavyje susijusius iššūkius, bet ir turi ryžto, talento bei įgūdžių tai daryti. Jie nelaukia, kol atvyks koks nors išgalvotas gelbėtojas ir viską sutvarkys. Ne. Jie supranta, kad sėdint rankas sudėjus ir dejuojant niekas nepasikeis, kad reikia kolektyviai bendradarbiaujant imtis realių veiksmų.Kadangi JT darnaus vystymosi tikslai yra nedalomi, tai ir mūsų pašnekovų veiklos neapsiriboja viena sfera. Juk viskas pasaulyje yra tarpusavyje susiję, tad, pvz., pradėjus kalbėti apie vandenį savaime iškyla sveikatos ir gamtosaugos klausimai, o palietus nelygybės temą – ir švietimo, ir deramo darbo, ir išteklių prieinamumo, ir lyčių aspektai. Šio leidinio herojai pasirinko skirtingus būdus veikti ir gyventi, net nebūtinai tiesiogiai nusiteikę įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus. Tačiau tai tik dar kartą parodo, kad turime dirbti visais frontais, susitelkę, padėdami vieni kitiems. Tik taip ko nors pasieksime.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!