Library
Vystomojo bendradarbiavimo komunikacijos gairės
Category:Development aid in Lithuania
Publication type:Readings
Target group:Youth
Download file
Vystomojo_bendradarbiavimo_komunikacijos_gaires.pdf
Vystomojo bendradarbiavimo projektų komunikacijos analizė parodė, kad projektų vykdytojų – nevyriausybinių organizacijų (NVO), valstybės institucijų, visuomeninių ir kitų organizacijų – interneto svetainėse pateikiama mažai informacijos (arba jos visai nėra), trūksta kokybiškų nuotraukų, ne visada nurodoma, kad projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Todėl šiomis komunikacijos gairėmis siekiama sustiprinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektų vykdytojų komunikaciją ir taip užsitikrinti didesnį Lietuvos visuomenės palaikymą ir įsitraukimą, stiprinti Lietuvos kaip patikimos partnerės įvaizdį.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!