Library
Globalus dienoraštis I Fotografijos ir pilietiškumo istorijos
Category:Active citizenship
Publication type:Readings
Target group:Adults
Download file
Pilietinė erdvė talpina žinias, patirtis, idėjas, norą dalytis su kitais, bendradarbiauti. Būtent šios erdvės veikiami žmonės iškeliauja svetur savanoriauti, stažuotis, dalyvauti mainuose, asmenine iniciatyva imtis įvairiausių veiklų. Šiame leidinyje jie pasakoja apie savo patirtis, partnerystes, siekius, pamokas ir pasiekimus.
Labai svarbu, kad visa tai vyksta nediskriminuojant pagal amžių: visuomeninės veiklos neturi amžiaus cenzo – nei Lietuvoje, nei globaliai. Protingų ir aktyvių žmonių yra visur. Žmonės iš Lietuvos, dalyvaujantys įvairiose veiklose vystomojo bendradarbiavimo regionuose, yra mūsų pilietinės visuomenės pavyzdžiai.
Lygiai taip pat ir žmonės iš VB regionų, atliekantys stažuotes, savanoriaujantys Lietuvoje ar pasilikę čia gyventi ir savo laiką bei energiją skiriantys įvairioms veikloms organizuoti – čia jie prisideda prie keitimosi patirtimis, idėjomis, žiniomis. Lietuvą savo namais pasirinkę užsieniečiai, savo darbais praturtindami mus, praturtėja ir patys. Kaip ir mes, kai savanoriaujame ar stažuojamės už Lietuvos sienų. Viso to motyvacija – geresnės, pozityvesnės globalios bendruomenės kūrimas, orientuotas į partnerystę siekiant pokyčių. Atminkime, kad kiekvienas kraštas yra sudarytas iš daugybės įvairiausių dalykų, niekad tik vieno.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!