Library
Skaidrus vystomasis bendradarbiavimas: tarptautiniai principai ir Lietuvos perspektyvos
Category:Development aid in Lithuania
Publication type:Readings
Target group:Adults
Download file
Skaidrus VB_VBPlatforma.pdf
Svarbus VB politikos komponentas yra skaidrumo užtikrinimas vykdant VB veiklas ir teikiant OPV šalims partnerėms. Skaidrumas VB politikoje labiausiai susijęs su tuo, kad bendradarbiaudamos šalys donorės ir paramos gavėjos yra įsipareigojusios užtikrinti ir aiškiai nurodyti, kad naudojami ištekliai suteikiant OPV ir vykdant VB projektus išties yra pasitelkiami maksimaliam naudos užtikrinimui tikslinėms paramos gavėjų grupėms, kurioms siekiama padėti. Ši svarba yra aiškiai suvokiama atsižvelgus į VB politikos istoriją XX amžiuje. Šiuo laikotarpiu paaiškėjo nemažai atvejų, kuomet šalys donorės ir paramos gavėjos pasitelkdavo OPV kitiems užsienio ar vidaus politikos tikslams, nesusijusiems su VB principais siekti socialinio ir ekonominio progreso, arba ši parama tiesiog būdavo prarasta dėl korupcijos bendradarbiaujančiose šalyse.
2021 m. spalis
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!