Library
Mokesčių teisingumas
Category:Sustainable development goals
Publication type:Readings
Target group:Kids
Download file
Mokesciu teisingumas 2021.pdf
Suaugusių žmonių turtiniai skirtumai 2020 m. augo ir pasaulio mastu ir atskirose šalyse. Pasaulyje
Išaugo milijonierių skaičius ir suaugusiam žmogui dabar reikia turėti daugiau nei 1 mln. JAV dolerių,
kad priklausyti 1 proc. turtingiausių pasaulio gyventojų. Itin turtingų (angl. ultra high net worth) žmonių skaičius padidėjo 24 proc., o tai didžiausias augimo tempas nuo 2003 metų.

Itin turtingi žmonės vis labiau dominuoja pagal bendrą turto nuosavybę ir pasaulinio turto dalį.
Bendras itin turtingų žmonių turtas išaugo beveik keturis kartus - nuo 41,5 trilijono JAV dolerių
2000 m. iki 191,6 trilijono JAV dolerių 2020 m., o jų pasaulinio turto dalis per tą patį laikotarpį išaugo
nuo 35 proc. iki 46 proc.

Šis leidinys yra projektų „#Darbotvarkė2030“ ir Eurodad narių institucinio stiprinimo dalis. Projektus mums padeda įgyvendinti LR Užsienio reikalų ministerijos ir Europos komisijos programų lėšos. Donorų parama šiam leidiniui nereiškia pritarimo turiniui, už kurį yra atsakingi tik jo autoriai (Vystomojo bendradarbiavimo platforma). Donorai taip pat negali būti laikomi atsakingais už leidinyje pateiktos informacijos naudojimą.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!