Library
Paramos vystymuisi stebėsena
Category:Sustainable development goals
Publication type:Readings
Target group:Adults
Download file
paramos%20vystymuisi%20stebesena.pdf
2020 m. Lietuvos parama besivystančioms šalims sudarė apie 58,7 mln. eurų (0,12 proc. BNP – bendrųjų nacionalinių pajamų) ir, lyginant su 2019 metų duomenimis, sumažėjo beveik 4 procentais. Apie 80 proc. visos paramos sudarė daugiašalė parama, tarp jų: įmokų dalis į Europos Sąjungos biudžetą, Europos plėtros fondą ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, vykdančioms vystomojo bendradarbiavimo veiklą.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!