Library
Vystomasis bendradarbiavimas: situacija, finansavimas ir NVO patirtys
Category:Sustainable development goals
Publication type:Readings
Target group:Adults
Download file
VB%20platforma_09_22_2.pdf
Vystomojo bendradarbiavimo platformos pranešime minima oficiali parama vystymuisi (OPV, angl. Official Development Assistance / ODA) yra pinigų srautai iš valstybių ir savivaldybių biudžetų į EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development / OECD) OPV gavėjų sąraše esančias šalis, teritorijas ir daugiašales vystymosi institucijas, skirti tų kraštų vystymuisi. Tai parama vystymuisi ir humanitarinė pagalba šalims OPV gavėjoms. OPV nelaikoma karinė parama ir grynai komerciniai projektai.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!