Library
Mokytojai ir vystomasis bendradarbiavimas: ką žino, kaip vertina, kaip atsispindi ugdyme? 2021 m.
Category:Development aid in Lithuania
Publication type:Readings
Target group:Adults
Download file
Mokytojai%20ir%20vystomasis%20bendradarbiavimas-2021-Bir%C5%BEyt%C4%97.pdf
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokytojų vystomojo bendradarbiavimo (toliau – VB) tematikos žinojimo gylį, Lietuvos VB politikos supratimą ir paramą šiai politikai, VB atspindėjimą ugdyme ir priemonių mokymui reikalingumą.

Tyrimas parodė, kad jame dalyvavę mokytojai yra pozityviai nusiteikę VB tematikos atžvilgiu. Nors ir neturėdami gilių, detalių žinių, jie supranta globalių problemų esmę ir pritaria, kad jas spręsti būtina. Mokytojų žinias ypač praturtina konkretūs projektai, kuriuose jie dalyvauja kartu su mokyklų bendruomenėmis, todėl galima daryti išvadą, jog su VB susijusių projektų gausinimas Lietuvos mokyklose būtų naudingas tiek moksleiviams, tiek pedagogams. Be to, kadangi globalusis švietimas nėra privalomai integruojamas dalykas, būtina skatinti savanorišką mokytojų įsitraukimą ir palaikyti jų motyvaciją. Taip pat reikia stiprinti informacijos apie Lietuvos VB pasiekiamumą, mokomosios medžiagos prieigą ir adaptuotų įrankių integravimą.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!