Library
NVO BENDRADARBIAVIMAS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ METU. Studija ir modelio pasiūlymas
Category:Development aid in Lithuania
Publication type:Readings
Target group:Adults
Download file
NVO%20bendradarbiavimas%20ekstremali%C5%B3%20situacij%C5%B3%20metu2.pdf
Šios studijos siūlymas yra sukurti panašų tinklą Lietuvoje, kuris vienytų NVO ir kurį koordinuotų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, tačiau jis reaguotų tik į valstybinio masto nelaimes, tokias kaip pandemija ar migrantų krizė. Toks modelis sustiprintų NVO koordinavimą, užtikrintų efektyvesnę pagalbą valstybinėms institucijoms nelaimių metu ir padidintų pasitikėjimą tarp NVO sektoriaus ir valstybės institucijų. NVO bendradarbiavimo ekstremalių situacijų metu koncepcijos modelis (toliau: koncepcijos modelis) – tai tinklas, jungiantis ir koordinuojantis NVO, padedantis gyventojams ir institucijoms ekstremalių situacijų metu. Visos NVO veiklos yra savanoriškos, padedančios institucijoms, altruistinės, organizuotos, pilietinės, o veiklų vykdytojai yra apmokyti ir parengti. Svarbu pažymėti, kad NVO tinklas apibrėžia krizių valdymo modelį, kuris įprastai yra aktyvuojamas
tik esant valstybinio lygio ekstremaliai situacijai.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!