Library
Inovacijos vystomajam bendradarbiavimui
Category:Development aid in Lithuania
Publication type:Readings
Target group:Kids
Download file
VB_inovacijos_LT.pdf
Šiame politikos trupraštyje (angl. policy brief) pateikiama keletas siūlymų, kaip Baltijos šalys gali integruoti inovacijas į vystomąjį bendradarbiavimą neapsiribodamos technologiniais sprendimais ir įdiegdamos labiau sistemas vertinantį požiūrį į inovacijas. Mes siūlome „Apgalvoto eksperimentavimo“ modelį, apimantį 6 konkrečius metodus ir veiksmus, kurių Baltijos šalių politikos formuotojai galėtų imtis siekdami padidinti ribotų išteklių poveikį ir įgalinti aplinką įvairioms Baltijos šalių suinteresuotosioms pusėms ir toliau ieškoti naujų būdų, kaip vystamojo bendradarbiavimo politiką vykdyti ir kitaip, ir geriau.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!