Library
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325
Category:Sustainable development goals
Publication type:Readings
Target group:Kids
Download file
JT%20rezoliucija(2).pdf
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo antrojo priemonių plano įgyvendinimo Lietuvoje apžvalga
2020 m. birželis – 2022 m. kovas
Autorius: Lygių galimybių plėtros centro ekspertės

2000 m. spalio 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba vienbalsiai priėmė rezoliuciją Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo. Šiuo pirmą kartą Jungtinių Tautų parengtu dokmentu buvo įvertintas moterų vaidmuo ir patirtis užkertant kelią ginkluotiems konfliktams ir juos sureguliuojant. Viena JT skatinamos politikos priemonių – periodiškai atnaujinamų nacionalinių veiksmų planų (toliau - NVP) „Moterys, taika ir saugumas“ (toliau - MTS) sudarymas ir įgyvendinimas, pagrindžiant jį finansiniais valstybės institucijų įsipareigojimais ir šių institucijų bendradarbiavimu su pilietinės visuomenės organizacijomis.
Analizė ir plano įgyvendimo apžvalga pateikiama publikacijoje.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!