Library
KAM PASAULIS ŠVENČIA SAVE: APIE GYVĄJĮ ŽMONIJOS KULTŪROS PAVELDĄ. Naujienlaiškis #17
Category:Sustainable development goals
Publication type:Readings
Target group:Adults
Download file
naujienlaiskis%2017geguze(2).pdf
Praėjusių metų gruodį Jungtinių Tautų kultūros, švietimo ir mokslo organizacija UNESCO paskelbė reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo* sąrašo papildymą 2021 m. žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše įrašytos 39 vertybės iš kelių skirtingų žemynų. Čia apžvelgsime tas, kurios yra iš kraštų, kuriuose Lietuva arbajau vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektus, arba galėtų vykdyti ateityje. Oficialiai, Lietuvos dvišalio vystomojobendradarbiavimo prioritetas yra ES Rytų partnerystės valstybės Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Sakartvelas, Moldova, Ukraina (pastarosioms trims skiriamas „ypatingas dėmesys“) ir migracijos kilmės ir tranzito šalys. Pastaraisiais metais Lietuva finansavo vystomojo bendradarbiavimo projektus Palestinoje, Ukrainoje ir keliose kitose šalyse.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!