Library
Verslo perkėlimas: o kurgi moterys?
Category:Conflicts
Publication type:Readings
Target group:Adults
Download file
UA%20BusinessWomen%20LT.pdf
Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, apie 70-80 proc. smulkių ir vidutinių Ukrainos verslų
sustabdė savo veiklas, tačiau praėjus daugiau nei pusei metų didelė dalis jų grįžo į darbo vėžes, sukurdami naujų darbo vietų ir įvairesnių verslo tipų.
Prie tokio atsigavimo prisidėjo tiek vyriausybės įgyvendinamos priemonės, tiek tarptautinės organizacijos. Be to, patys verslininkai ir buvo, ir tebėra aktyvūs šio proceso dalyviai. „JeRobota“ (ukr. Aš dirbu) yra vyriausybės programa, pagal kurią suteikiamos išmokos žemės ūkio ir maisto gamybos įmonėms, o taip pat ir kitiems smulkiems ir itin smulkiems (mikro) verslams. Privaloma sąlyga – dotacijos gavėjai turi būti Ukrainos piliečiai, o jų iniciatyvos turi sukurti naujų darbo vietų.
Back to Library
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!