Apie mus

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (toliau VB Platforma)  - tai vystomojo bendradarbiavimo (VB), globalaus švietimo, darnaus vystymosi tikslų (DVT), humanitarinio veiksmo srityje dirbančias organizacijas iš Lietuvos vienijanti asociacija. Šiuo metu VB Platforma vienija 21 organizaciją. VB Platforma įsteigta 2007 m.

VB Platforma dirba tam, kad Lietuvoje stiprėtų įvairioms kultūroms atvira, pilietiška ir demokratiška visuomenė, būtų išplėstos galimybės Lietuvos NVO dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose, būtų ugdomi jų gebėjimai, kompetencijos ir įgūdžiai. Stipriname NVO tinklaveiką, tarptautines partnerystes, vykdome stebėseną ir advokaciją, prisidedame prie politikos formavimo, gerųjų patirčių dalinimosi ir tarp-sektorinių veiklų siekiant visapusiškai stiprinti darną.

VB Platformos narių ekspertinės sritys: demokratija, NVO teisė, švietimas, socialinė politika, lygios galimybės, sveikatos apsauga, lyčių lygybė, ekonomika, žmogaus teisės, demokratija, psichikos sveikata, pilietinė visuomenė, mažumos ir socialiniai pažeidžiamos grupės, vystomasis bendradarbiavimas, saugumas, globalus švietimas, jaunimo įgalinimas, migracija, moterų teisės, humanitarinė pagalba, humanitarinis švietimas, tarptautiniai santykiai, vaikų teisės, socialinis darbas, etiška komunikacija, mityba ir sveika gyvensena, vyresnio amžiaus asmenų įtraukimas, vietos bendruomenės.

VB Platformos ir narių vykdomų veiklų tematika: advokacija, stebėsena, politikos formavimas, tyrimai, studijos, analizės, lokalūs ir nacionaliniai renginiai.

VB Platformos metinės ir veiklos ataskaitos: http://vbplatforma.org/LT/teisine-baze/115

VB Platformą galite rasti Facebook, Issuu skaitykloje, YouTube, MixCloud, Flickr:

VB Platforma taip pat koordinuoja: www.afrikosdienos.lt

VB Platforma atstovauja Lietuvai šiuose globaliuose tinkluose, organizacijose ir iniciatyvose:

 • FORUS - pasaulinis 69 nacionalinių NVO platformų ir 7 regioninių koalicijų iš 5 žemynų tinklas. VB Platforma atstovauja ir reprezentuoja Lietuvą.
 • CSO Partnership for Development Effectiveness - platforma, vienijanti viso pasaulio pilietinės visuomenės organizacijas veiksmingo vystomojo bendradarbiavimo klausimu.
 • CIGS - Europos piliečių iniciatyvų pasaulinio solidarumo tinklas.
 • CIVICUS - pasaulinis pilietinės visuomenės organizacijų ir aktyvistų aljansas, skirtas stiprinti piliečių veiksmus ir pilietinę visuomenę visame pasaulyje.
 • SDG Watch Europe - tarpsektorinis Europos NVO aljansas, siekiantis užtikrinti vietinių vyriausybių 2030 Darnaus vystymosi darbotvarkės įgyvendinimą. VB Platforma atstovauja ir reprezentuoja Lietuvą.
 • GCAP (Global Call to Action Against Poverty) - virš 11 000 pilietinių organizacijų vienijantis tinklas, siekiantis spręsti institucijų ir procesų sąlygojamas skurdo ir nelygybės pasaulyje problemas. VB Platforma atstovauja ir reprezentuoja Lietuvą. Esame ir Globalioje taryboje, 2021 - 2023 m. bei 2024 - 2026 m. kadencijose.
 • Anna Lindh Foundation - siekiantis skatinti kultūrų ir pilietinės visuomenės dialogą didėjančio nepasitikėjimo ir poliarizacijos akivaizdoje. VB Platforma oficialiai dalyvauja fondo veikloje.

VB Platformos atstovavimas Lietuvoje:

 • Nacionalinė NVO koalicija - koalicijos tikslas yra veikti kartu ir bendradarbiauti siekiant stiprinti NVO sektorių, stiprinti pilietinę visuomenę. VB Platforma oficialiai atstovauja VB sritį.
 • Anna Lindh fondas Lietuvoje - VB Platforma dalyvauja ir prisideda prie fondo veiklos.
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo komisijos narė.
 • Darnaus vystymosi tikslų ekspertų tinklas - VB Platforma yra tinklo bendra įkūrėja, narė ir laikinai koordinuoja tarp sektorinio tinklo veiklas.
 • Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Jungtinių tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimui Lietuvoje darbo grupė - narė.
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojamos Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė.
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos Nr. 1325 darbo grupės narė.

 

Partnerystė su NOHA (tarptautinis universitetų, veikiančių humanitarinio veiksmo srityje, tinklas) ir Vilniaus universitetu NOHA ”Humanitarinio veiksmo” pavasario mokyklos programoje.

VB Platforma koordinuoja nacionalinį DVT Ambasadorių tinklą Lietuvoje.

VB platformos valdyba:

 • Indrė  Augutienė - VšĮ ,,Pasaulio piliečių akademija”, vadovė (valdybos pirmininkė)
 • Lukas Ivanauskas - OSMOS, tyrėjas
 • Virginija Aleksejūnė - Lygių galimybių plėtros centras, direktorė
 • Edvinas Regelskis - Maltos ordino pagalbos tarnyba, organizacinės plėtros vadovas 
 • Ieva Budraitė - Žaliosios politikos institutas, direktorė projektinei ir tarptautinei veiklai

Valdybos kontaktai: valdyba@vbplatforma.org

Valdybos pirmininkas: chair@vbplatforma.org

KONTAKTAI

VB Platformos biuras: Informacinis el. paštas info@vbplatforma.org

Vykdančioji direktorė - Ugnė Kumparskaitė

Politikos patarėja, advokacija ir partnerystės - Justina Kaluinaitė

Projektų koordinatorė - Greta Gustytė

 

Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!