Kaleidoskopas

Kaleidoskopo apdovanojimai

https://www.kaleidoskopas.info

Tai apdovanojimai Lietuvos žiniasklaidoje publikuotų sveikintinų ir kritikuotinų straipsnių, kalbančių apie su tam tikrais iššūkiais susiduriančias valstybes ir regionus. Kai kuriose šalyse istorinės, politinės, ekonominės, socialinės, aplinkosaugos problemos ir/arba iššūkiai yra didesni nei kitur. Tačiau skurdas, kariniai konfliktai, gamtos stichijos ir kiti reiškiniai nėra savaime suprantami, o turi labai konkrečias ir aiškiai įvardijamas priežastis, kurias dažnai lemia išnaudojimo ir nelygybės pagrindu veikiantis dabartinis mūsų sukurtas pasaulis.

Kaleidoskopas mums simbolizuoja tai, kaip skirtingai galima vertinti nevienalytę valstybių realybę ir kokia ji pati gali būti dinamiška ir spalvota. Kartu tai yra ir apie tai, kaip gebame ir kiek renkamės matyti, todėl Kaleidoskopo apdovanojimuose sveikinami tie straipsniai ir jų autoriai, kurie įžvelgia margą valstybių realybę, ir kritikuojami tie, kurie kuria jų stereotipinius negatyvius vaizdinius, nesigilina į situaciją, yra neetiški, siauro matymo.

Kodėl svarbu atkreipti dėmesį į šiuos tekstus?

Lietuvoje ir taip apie kitas kultūras kalbama nedaug, todėl tai, ką kalbame, turi būti kokybiška. Deja, neetiška ir netiksli komunikacija apie atskiras šalis ar net žemynus žiniasklaidoje ir kitose viešosiose erdvėse mums tapo įprasta. Dažnai tai vyksta dėl kritinio mąstymo trūkumo, tinkamos informacijos stokos, rasistinių pažiūrų, diskriminacijos kurstymo ar tiesiog neišmanymo ir nenoro pasidomėti giliau. Straipsniai, parengti remiantis klaidingais stereotipais, piešiant neigiamus, apgailėtinus vaizdus ar žeminančiai, neetiškai kalbantys apie valstybes ir jų žmones, yra vienas pagrindinių šaltinių, formuojančių klaidingą visuomenės supratimą bei kuriančių nuostatas, kurias dažnai nekvestionuodami perimame kaip savas. Bloga komunikacija diktuoja neteisingą diskursą visuomenėje ir kartu kuria ydingą, nelygiavertišką santykį tarp „mes“ ir „jie“, skatina stereotipinį, siaurą mąstymą. 

Todėl, išryškindami tai, ką Lietuvos žiniasklaidoje šia tema radome blogiausio ir geriausio, siekiame keisti žmonių suvokimą apie skurdą ir valstybių vystymąsi, skatinti etišką komunikaciją, griauti valstybes supančius stereotipus ir mitus, mažinti žiniasklaidos stigmatizaciją. Siekiame parodyti, kad šalys ir regionai, su kuriais bendradarbiaujama pagal vystomojo bendradarbiavimo gaires, neturėtų būti vertinami ribotai ir vienpusiškai, ypač – viešojoje informacinėje erdvėje. Tikimės, jog ši iniciatyva padės suprasti, kaip (ne)reikia rašyti, atkreipti internetinių portalų ir laikraščių redakcijų dėmesį, siekiant, kad būtų atidžiau filtruojama ir įvertinama publikuojama informacija.

Kaleidoskopo apdovanojimai 2019 - 2020 m.

Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!