DVT ambasadoriai

2015 metais pasaulio vyriausybės pasirašė istorinį susitarimą, kurio tikslas - veikti siekiant darnaus bei tvaraus pasaulio per ateinančius penkiolika metų, ir ratifikavo Jungtinių Tautų 2030 m. darbotvarkę. Šiam uždaviniui pasiekti buvo išsikelta 17 Darnaus Vystymosi Tikslų (DVT). Tai - 17 ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių tikslų, kurių įsipareigoja siekti visos 193 Jungtinių Tautų valstybės narės. DVT savaitė visame pasaulyje prasideda rugsėjo 20 d. streiku už klimato kaitos masto mažinimą. Nacionalinė Nevyriausybinių Vystomojo Bendradarbiavimo Organizacijų Platforma jau daugiau nei ketverius metus šia proga rengia įvairias veiklas, skatinančias piliečius geriau pažinti bei įsitraukti į DVT įgyvendinimą. Mes tikime, kad su šiais Darnaus Vystymosi Tikslais, aktualiais visame pasaulyje ir brėžiančiais ateities strategijas, svarbu susipažinti visiems, ypač moksleiviams. Užduotimis taip pat sieksime šiuos globalius tikslus ir problemas aktualizuoti Lietuvos kontekste, parodyti, kad kiekvienas galime prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo.

Pagrindinės DVT ambasadorių veiklos vyksta įvairių užsiėmimų ir protmūšių pavidalu, kuomet dalyviai atsakinėja į įvairius su darniu vystymųsi susijusius klausimus, žaidžia įvairius neformaliam ugdymui skirtus žaidimus. Pagrindinės protmūšių tematikos gali apimti visus 17 darnaus vystymosi tikslus arba bet kokias kitas temas, susijusias su globaliu pilietiškumu (skirtingiems žemynams būdinga tematikas, sąžininga prekyba, globalaus švietimo užduotys ir t.t.).

Šiuo metu VB Platforma turi subūrusi nemažą tinklą Lietuvos mokyklų, gimnazijų, jaunimo centrų, kurie kasmet dalyvauja DVT ambasadorių veiklose. 

Protmūšiai:

Kuriu darnų pasaulį - perku atsakinga!

Gyvybė žemėje ir vandenyje. Kaip ji laikosi?

Darnus vartojimas ir kokybiškas maistas

Globalūs iššūkiai: humanitarinis darbuotojas ar atsakingas herojus?

Klimato kaita

Atsakingas vartojimas

DVT savaitė. Sužinok. Veik. Dalinkis (2022)

Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!