Biblioteka
Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Kategorija:Darnaus vystymosi tikslai
Publikacijos tipas:Skaitiniai
Tikslinė auditorija:Vaikai
Download file
143799158585_eyd-teachers-handbook_lt.pdf
Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikianti mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs. Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos metus vystymuisi, vystomąjį bendradarbiavimą, terminų žodynas. Šioje bibliotekoje atskirai galima rasti ir teminių pamokų planų pavyzdžius.
Atgal į Biblioteką
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!