Biblioteka
PISA 2018 Results ARE STUDENTS READY TO THRIVE IN AN INTERCONNECTED WORLD?
Kategorija:Tarpkultūrinis mokymas
Publikacijos tipas:Skaitiniai
Tikslinė auditorija:Suaugusieji
Download file
PISA 2018 Results.pdf
2018 metais Tarptautinė studentų vertinimo programa (PISA) įvertino pasaulines 15 metų moksleivių kompetencijas, reikalingas gyventi stipriai susietame ir besikeičiančiame pasaulyje. Globali kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas:
1) nagrinėti vietinės, pasaulinės ir kultūrinės reikšmės klausimus;
2) suprasti ir vertinti kitas perspektyvas ir pasaulėžiūrą;
3) vykdyti atvirą, tinkamą ir veiksmingą kultūrų sąveiką; ir
4) imtis veiksmų siekiant kolektyvinės gerovės ir tvarios plėtros.

PISA 2018 pasaulinis kompetencijos vertinimas buvo atliktas remiantis šiais dviem instrumentais:
1) pažintinis testas, orientuotas į kognityvinius aspektus, įskaitant žinias ir pažinimo įgūdžius; ir
2) klausimyno elementų rinkinys, kuriame kaupiama mokinių, tėvų, mokytojų ir mokyklų vadovų informacija apie save.

Klausimynas apima mokinių požiūrį, žinias ir įgūdžius, mokymosi galimybes mokykloje, specialios mokymo programos egzistavimą ir mokyklų, mokytojų ir tėvų pateiktą informaciją apie pasaulinės kompetencijos skatinimo veiklą.
Atgal į Biblioteką
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!