Biblioteka
Rytų partnerystė ir Lietuva: iššūkiai NVO, sprendimai ir galimybės. Baltarusijos atvejis
Kategorija:Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Publikacijos tipas:Skaitiniai
Tikslinė auditorija:Suaugusieji
Download file
Rytu partneryste(2).pdf
Tyrimo tikslas – analizuojant Lietuvos ir Baltarusijos partnerystės atvejį, akcentuoti Baltarusijos pilietinės visuomenės ir NVO veiklos ypatumus.

Tyrimo uždaviniai: (1) aptarti Baltarusijos pilietinės visuomenės bruožus; (2) išskirti NVO veiklos
ypatumus Baltarusijoje, atsižvelgiant į taikomas veiklos ribojimo priemones, organizacijų nykimo
tendenciją; (3) aptarti Lietuvos skiriamą paramą Baltarusijos pilietinės visuomenės ir Baltarusijoje
veikiančių visuomeninių organizacijų atžvilgiu; (4) apžvelgti Lietuvos Respublikoje veikiančių baltarusių NVO padėtį, iššū kius ir jų sprendimus.

Tyrime aptariama Rytų partnerystė, kaip speciali Europos kaimynystės politikos rytinė dimensija, kuri,
nors ir vertinama teigiamai, turi savo galimybių ribas. Pavyzdžiui, šalys partnerės yra iki šiol skirstomos į pažangių ir mažiau pažangių valstybių grupes, o padėtis Baltarusijoje nuo projekto pradžios nepakito ir net paaštrėjo. Tyrime analizuojami per pastarąjį dešimtmetį įvykę Baltarusijos pilietinės visuomenės pokyčiai. Galiausiai, atsižvelgiant į sudėtingą NVO aplinką Baltarusijoje, pristatomos Lietuvos iniciatyvos ir priemonės, kurių imtasi siekiant padėti Baltarusijos pilietinei visuomenei. Tyrime nustatoma, kad nepaisant palankios teisinės aplinkos Lietuvoje, čia netrūksta spragų, o Lietuvos strategija trečiojo sektoriaus, turinčio tarptautinį aspektą, atžvilgiu yra vis dar neapibrėžta.

Tyrime vertintas laikotarpis iki 2021-ųjų pradžios. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad analizuojamos
valstybės politinė padėtis yra itin nestabili, todėl duomenys, kuriais remiantis analizuota situacija
Baltarusijoje, gali greitai pasikeisti.
Atgal į Biblioteką
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!