Biblioteka
Vystomasis bendradarbiavimas: situacija, finansavimas ir NVO patirtys
Kategorija:Darnaus vystymosi tikslai
Publikacijos tipas:Skaitiniai
Tikslinė auditorija:Suaugusieji
Download file
VB%20platforma_09_22_2.pdf
Vystomojo bendradarbiavimo platformos pranešime minima oficiali parama vystymuisi (OPV, angl. Official Development Assistance / ODA) yra pinigų srautai iš valstybių ir savivaldybių biudžetų į EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development / OECD) OPV gavėjų sąraše esančias šalis, teritorijas ir daugiašales vystymosi institucijas, skirti tų kraštų vystymuisi. Tai parama vystymuisi ir humanitarinė pagalba šalims OPV gavėjoms. OPV nelaikoma karinė parama ir grynai komerciniai projektai.
Atgal į Biblioteką
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!