Connect for Global Change
Projektas vis dar tęsiasi
Laikotarpis: 42 mėn., projekto pradžia - 2024 m. balandžio 1 d.

Bendras projekto biudžetas - 11 111 111,11 EUR, VB Platformos biudžetas - 557 444,32 EUR

Projekto tikslas ir pagrindinės veiklos: Remiant ir stiprinant Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijas, veikiančias globalaus/vystomojo švietimo lauke, įgalinti, įtraukti ir sujungti ES piliečius, ypač jaunimą ir tuos, kurie yra mažiau jautrūs pasauliniams iššūkiams ir mažiau įsitraukę į jų sprendimą, kad jie prisiimtų bendrą atsakomybę už įtraukesnio, lygiomis galimybėmis paremto ir tvaresnio pasaulio kūrimą.
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!