Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas | VBirNVO 4.0 | 2023 - 2024
Projektas vis dar tęsiasi
Tikslas - stiprinti Vystomojo bendradarbiavimo platformos ir jos organizacijų narių tinklaveiką, vadybinius ir tematinius gebėjimus, siekiant atstovauti VB ir humanitarinio veiksmo srityje dirbančias NVO nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje; daryti įtaką sprendimų priėmimui ir politikos formavimui; užtikrinti tęstinį visuomenės informavimą apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos politiką.

Įgyvendinimo periodas: Sausis - gruodis 2023 | Sausis - gruodis 2024
Gautas finansavimas: 2023 - 66 517 EUR | 2024 - 65 900 EUR
Photo by Tom Nora, Unsplash
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!