Nevyriausybinių skėtinių organizacijų stiprinimas | #VbirNVO 3.0.
Projektas pasibaigęs
Projektu siekiama stiprinti VB Platformos ir jos organizacijų narių tinklaveiką, vadybinius ir specialiuosius (tematinius) gebėjimus, siekiant atstovauti VB ir humanitarinio veiksmo srityje dirbančias NVO nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje; daryti įtaką sprendimų priėmimui ir politikos formavimui, užtikrinti tęstinį visuomenės informavimą apie Lietuvos VB politiką.
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!