Globalus švietimas

Globalusis švietimas – tai aktyvus mokymo bei mokymosi procesas, kuriuo siekiama padėti asmeniui suprasti pasauliui kylančius iššūkius, jų priežastis, suvokti savo pasirinkimų poveikį globaliems procesams. 

Pasaulis nuolat kinta, atsiranda naujų procesų ir stiprėja valstybių bei žmonių tarpusavio ryšiai. Globalusis švietimas ugdo globaliojo pilietiškumo kompetencijas, prisideda prie žinojimo apie tam tikras problemas didinimo, gilesnio šių problemų konteksto supratimo, skatina žmones apmąstyti savo vaidmenį sprendžiant jas ir keisti savo požiūrį bei elgesį, motyvuoja ir įgalina aktyviai ir atsakingai veikti.

Globalus švietimas skatina globaliai mąstyti ir suprasti pasaulio įvykius, žmonių tarpusavio santykius ir jų priklausomybę, įgalina asmenį bei visuomenę imtis veiksmų bei aktyviai bendradarbiauti kuriant teisingesnį pasaulį, grindžiamą abipuse pagarba ir supratimu.

Globaliojo švietimo temų spektras apima keturias skirtingas dimensijas: aplinkosauginę, ekonominę, socialinę ir politinę. Svarbu paminėti ir tai, kad vykdant globaliojo švietimo veiklas, svarbu šias keturias dimensijas integruoti, aptariant kiekvieną iš pasirinktų globaliojo švietimo temų.

Globaliojo švietimo tematikos: darnus vystymasis, ekologija, klimato kaita, migracija, demokratija, globalizacija, taika ir konfliktai, žmogaus teisės, ksenofobija ir rasizmas, epidemijos, lyčių lygybė, švietimo prieinamumas, sąžininga prekyba,  skurdo mažinimas, švarus vanduo ir sanitarija, ekologija. 

 

Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!