Politikos formavimas

2004 m. Lietuva prisiėmė įsipareigojimus dėl oficialios paramos vystymuisi (OPV) bei efektyvaus plėtojimo ir veikimo vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos srityje. 

Teikiant paramą šalims partnerėms dėmesys pirmiausia yra skiriamas demokratijai ir pilietinei visuomenei, valstybių administraciniams gebėjimams stiprinti, žmogaus teisėms ir lyčių lygybei užtikrinti, istoriniam ir kultūriniam paveldui puoselėti, neįgaliųjų, vaikų ir kitų labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių interesams ginti, bendruomenių atsparumui krizėms, kylančioms dėl stichinių nelaimių, didinti.

VB Platforma aktyviai veikia Lietuvos politikos formavimo ir advokacijos procese, siekdama įtraukti politikos formuotojus, NVO sektorių bei žiniasklaidą į advokacijos kampanijas. Platforma stengiasi aktyviai reaguoti į politinius pranešimus bei vystomojo bendradarbiavimo politikos sprendimus, informuoti visuomenę bei atkreipti sprendimų priėmėjų dėmesį. 

 

Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!