Vystomasis bendradarbiavimas

Vystomojo bendradarbiavimo politika – tai visų ekonomiškai stipresnių šalių neatskiriama užsienio politikos dalis, kuria siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., užtikrinti taiką, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp įvairių pasaulio regionų.

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, tapo tarptautinės donorų bendruomenės dalimi – iš šalies pagalbos gavėjos tapo šalimi donore. Lietuvos dvišalio vystomojo bendradarbiavimo prioritetas yra ES Rytų partnerystės valstybės (Baltarusija, Sakartvelas, Moldova, Ukraina, Armėnija, Azerbaidžanas) ir migracijos kilmės ir tranzito šalys. Ypatingas dėmesys skiriamas vystomajam bendradarbiavimui su Sakartvelu, Moldova ir Ukraina. Lietuva dalyvauja ES, JT, EBPO ir kitų tarptautinių organizacijų vystomojo bendradarbiavimo politikoje, teikia daugiašalę paramą vystymuisi, mokėdama privalomus ir savanoriškus įnašus ir įmokas į Europos plėtros fondą, kitus vystomojo bendradarbiavimo fondus ir tarptautines organizacijas, ir teikia humanitarinę pagalbą.

Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamentas yra atsakingas už Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą bei koordinavimą.

 

 

Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!